تجهیز یگان خودرویی ادارات پست آبادان و خرمشهرعکاس:

محمد بن رشیدیبه مناسبت 17 مهر روز جهانی پست، فاز نخست تفاهمنامه فی مابین سازمان منطقه آزاد اروند و اداره کل پست خوزستان در راستای همکاری و اجرای طرح ملی GNAF اجرایی شد. به همین منظور 9 عدد خودرو از طرف این سازمان به ادارات پست آبادان و خرمشهر تحویل داده شد.