تجلیل از روابط عمومی های خبرنگارهیئت های ورزشی لرستان


طی یک مراسم با حضور مدیرکل ورزش وجوانان لرستان از روابط عمومی های خبرنگار هیئت های ورزشی لرستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برترازلرستان ؛طی مراسمی با حضور دکتر علی یاورعزیزپور  مدیرکل ورزش وجوانان لرستان وسید علی کریمی معاون ورزشی و ضرغام علیجانی معاون پشتیبانی  اداره کل ورزش وجوانان لرستان  در سالن شهید چاغروند خرم آباد از روابط عمومی های خبرنگار هیئت های ورزشی لرستان تجلیل شد.

برپایه این گزارش ؛طرح “هر هیئت ورزشی ، یک خبرنگار” بالغ بر هفت ماه است که در استان کلید خورده است که در راستای این طرح   ۲۷ خبرنگار در بیش از ۲۰ هیئت ورزشی استان فعال هستند و اقدامات این هیئت ها را اطلاع رسانی می کنند.

همچنین یک دوره مسابقات دارت نیز بین خبرنگاران در دو بخش آقایان و بانوان به صورت جداگانه برگزار که در پایان مسابقات به ۳نفربرتر از طرف هیات انجمنهای ورزشی استان در هربخش جوایز و حکم قهرمانی اهدا شد.

 نتایج مسابقات در بخش بانوان:

نفراول مهری پهلوانی

نفردوم  زینب فیضی

نفرسوم  لیلا سلیمانی

 نتایج مسابقات دربخش اقایان:

نفراول مصطفی باقری

نفردوم  علی رضا زندلشنی

نفرسوم سجاد دالوند