تجدید بیعت مقامات دستگاه دیپلماسی کشور با آرمان‌های امام راحل