تبدیل ایده به تجاری سازی با همراهی وزارت ورزش و جوانان


مدیر کل سمن های وزارت ورزش و جوانان گفت: در کارگاه آموزشی کودک آنلاین، تبدیل ایده به کسب و کار و در نهایت تجاری سازی آن امکان پذیر خواهد شد.

سجاد سالک، مدیر کل سمن های وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی کتاب برتر ضمن تشریح جزئیات کارگاه آموزشی کودک آنلاین و جشنواره پیش رو گفت: روز 5 شنبه کارگاه کارآفرینی با موضوع تولید وب سری برای کودکان با حضور نمایندگان سمن ها در حوزه فضای مجازی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این کتاب برترمه نمایندگان سمن های استان های مختلف حضور داشتند که مقرر شد این نمایندگان در بازگشت به استان خود، سمن های مرتبط ترین حوزه را نیز در جریان مباحث مطرح شده در کارگاه قرار دهند.

سالک ادامه داد: این کارگاه یک نشست مقدماتی برای جشنواره کودک آنلاین بود که درواقع نهضت تولید و محتوا در فضای مجازی برای کودک و نوجوان محسوب می شود.

مدیر کل سمن های وزارت ورزش و جوانان افزود: این جشنواره به همت وزارت ارتباطات برگزار شده و وزارت ورزش و جوانان نیز در برگزاری آن مشارکت دارد که در راستای این موضوع، ما از سمن هایی که از وزارتخانه مجوز دارند، دعوت کردیم در این کارگاه شرکت و به جشنواره بپیوندند.

وی خاطر نشان کرد: نشست در 2 بخش صبح و بعداظهر برگزار شد که در نوبت صبح، مقدمات، توضیح جشنواره،  اقدامات انجام شده و وضعیت وب سری در دنیا، شاخص ها و آمارهایی که لزوم ورود به این فضا را اثبات می کند و نیز جنبه های توجیهی ماجرا توضیح داده شد و در نشست بعداظهر نیز زمینه های حضور در جشنواره، حمایت هایی که وزارت ارتباطات از ایده ها انجام خواهد داد، بازگو شده است.

سالک بیان داشت: این جشنواره یکی از فرصت های بسیار خوب برای ان جی او و سمن ها است تا بتوانند ایده های خود را به عنوان یک تولید محتوای مشخص در حوزه فضای مجازی به کسب و کار تبدیل و در نهایت آن را تجاری سازی کنند.

مدیر کل سمن های وزارت ورزش و جوانان افزود: اگر ایده ها و طرح های ارائه شده در کمیته داوری مورد تایید قرار گیرد یک تهیه کننده و حامی مالی به سمن ها معرفی خواهد شد و این افراد زمان خواهند داشت تا طرح اولیه خود را ارائه و در نهایت در صورت موفقیت، بعنوان یک ایده در فضای مجازی به مخاطبان ارائه خواهد شد.

سالک تصریح کرد: خوشبختانه این کارگاه با استقبال سمن های مجوز گرفته از وزارت ورزش و جوانان مواجه شد و ان جی اوها با انگیزه و توانمندی بالا، آماده حضور پرشور در این جشنواره هستند به طوریکه مطابق با کتاب برترمه ریزی و زمانبندی تعیین شده، اولین طرح ها و ایده ها تا آخر هفته باید در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار گیرد و سمن ها در بازگشت به استان های خود موضوع را با مابقی سمن های شهرستان، مطرح و طرح ها را جمع آوری خواهند کرد.

وی در پایان به خبرنگار کتاب برتر گفت: به طور حتم، در پایان این جشنواره ما شاهد تبلور چند ایده خوب در حوزه فضای مجازی و کارگاه اموزشی کودک آنلاین خواهیم بود.