بیست و چهارمین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه سیستم‌های پیچیده


شرکت کنندگان در این گردهمایی می توانند برای ارائه مقالات به صورت پوستر درخواست کنند. مقالات ارسال شده توسط کمیته داوران گردهمایی داوری خواهد شد. همچنین از تعدادی سخنران مدعو در شاخه های مختلف فیزیک ماده چگال برای ارائه سخنرانی های عمومی در گردهمایی دعوت به عمل خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر در استان زنجان؛ بیست و چهارمین گردهمایی فیزیک ماده چگال ۳۱ خرداد و ۱ تیر ۱۳۹۷ در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار خواهد شد. هدف از این گردهمایی فراهم آوردن محیطی برای ارائه نتایج پژوهشی، گفتگو و تبادل نظر در زمینه های تجربی و نظری فیزیک ماده چگال است. این گردهمایی فرصت مناسبی برای دانش پژوهان جوان و دانشجویان است که با شرکت در آن تجربه کسب کنند.

شرکت کنندگان در این گردهمایی می توانند برای ارائه مقالات به صورت پوستر درخواست کنند. مقالات ارسال شده توسط کمیته داوران گردهمایی داوری خواهد شد. همچنین از تعدادی سخنران مدعو در شاخه های مختلف فیزیک ماده چگال برای ارائه سخنرانی های عمومی در گردهمایی دعوت به عمل خواهد آمد.

قبل از گردهمایی، مدرسه یک روزه ای با موضوع “سیستم های پیچیده” در روز ۳۰ خرداد ۱۳۹۷برگزار خواهد شد. در این مدرسه درس هایی در زمینه فیزیک سیستم های پیچیده توسط سخنرانان مدعو خارجی و به منظور افزایش دانش تخصصی دانشجویان و پژوهشگران جوان ارائه خواهد شد.