برگزیدگان بخش داستان قند پارسی


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

 

 

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۸

 

 

برگزیدگان بخش داستان قند پارسی معرفی شدند.

برگزیدگان بخش داستان قند پارسی

 

به محقق خبرگزاری کتاب ایران(کتاب برتر) نهمین جشنواره قند پارسی برگزیدگان خود را در بخش داستان کوتاه معرفی کرد.

نویسندگان برگزیده این دوره از جشنواره قند پارسی عبارتند از:

رتبه اول
خداد حیدری(از خانه ادبیات افغانستان: تهران)/ داستان «ناسور»

رتبه دوم
معصومه امیری(از کانون ادبی کلمه: قم)/ داستان «در شش جهتی که باد می‎وزید»

رتبه سوم
زهره حسینی(از خانه ادبیات افغانستان: اصفهان)/ داستان «زمان بیشتر»

تقدیرشدگان
سمیه کابلی(از کانون ادبی کلمه: قم)/ داستان «وقتی سرک تر می‎شود»
مهدی دهقان(از کانون ادبی کلمه: قم)/ داستان «تغییر»
محبوبه خرمی(از موسسه فرهنگی هنری تسنیم: تهران)/ داستان «پِشَک سیاه»
مرتضی احمدیار(از خانه ادبیات افغانستان: اصفهان)/ داستان «اقبال، جوراب‎هایم کو؟»
حکیمه اخلاقی(از خانه ادبیات افغانستان: اصفهان)/ داستان «سکوت تالاب گاوخونی»
معصومه جعفری(از خانه ادبیات افغانستان: تهران)/ داستان «پنجره بزرگ شیشه‎ای»
حسین محمدی(از خانه ادبیات افغانستان: تهران)/ داستان «کهریزک»