برخورد جدی و قطعی با شناورهای صیادی متخلف


در نشت برvسی مسائل شناورهای صید فانوس ماهیان که باحضور مدیر کل شیلات هرمزگان،معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران، مجری طرح توسعه پایدارصید فانوس‌ماهیان ،جمعی از مسئولین شیلاتی و مالکین شناوهای فانوس ماهیان، از برخورد جدی و قطعی با شناورهای صید متخلف فانوس ماهیان خبر داده شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر در هرمزگان، مدیر کل شیلات هرمزگان با بیان اینکه در استان هرمزگان حمایت و تلاش برای آرامش فکری این جامعه از اهم و ظایف شیلات است تصریح کرد:خوشبختانه دولت حمایت های خوبی را از جامعه شیلاتی و به ویژه قشر زحمت کش صیاد داشته است و بدون شک با کسانی که ممانعتی در این تعمل داشته باشند برخوردهای لازم  خواهد شد..

سید پرویز محبی از ظرفیت ارزشمند فانوس ماهیان به عنوان یک ظرفیت اشتغال زا و همچنین  پر منفعت برای مردم یاد کرد و گفت: چنانچه شناوری صید فانوس ماهیان بخواهد با تخلف در حوزه صیادی فعالیت کند برخوردی جدی با آن خواهیم داشت.

وی همچنین در ادامه با اشاره به  تشکیل کنسرسیوم کشتی های صیادی  و نیز برگزاری منظم کمیسیون تخلفات صیادی ، از تقویت زیر ساخت های لازم برای ادامه روند صید اصولی و پایدار فانوس ماهیان خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه اغلب شناورهای صید فانوس ماهیان همکاری و تعامل خوبی را با شیلات هرمزگان برقرار کرده اند که چند شناور متخلف نیز در حال اصلاح روش و قانون مند کردن فعالیت های صیادی خود می باشند.

در ادامه معاون صید و بناد رماهیگیری شیلات ایران گفت: براساس برآورد موسسه تحقیقات شیلات در حال حاضر دو میلیون تن توده زنده فانوس ماهیان در آب‌های دور استان هرمزگان وجود دارد که امیدوارم بهره‌برداری از این منابع به صورت بهینه،اصولی،پایدار و قانونمد  صورت گیرد.

شاهپور کاکولکی بهره‌برداری از  منابع ارزشمند فانوس ماهیان به صورت بهینه،اصولی،پایدار و قانونمد را در گرو همکاری و تعامل کامل شناورهای صید فانوس ماهیان با شیلات خواند و تصریح کرد: بدون شک سیاست شیلات ایران مبتنی بر بهره برداری اصولی و هدفمند از این ذخایر ارزشمند در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران است .

وی با بیان این اخیرا فعالیت  غیر قانونی یکی  از شناورهای صیادی فانوس ماهیان باعث حواشی و دامن زدند به شایعات از پایه نادرست کشتی های چینی شده است گفت: برداشت بی رویه شناورهای چینی از ذخایر دریای جنوب کشور را کذب محض است و چیزی به اسم شناور خارجی نداریم و تمام مراحل ثبت شناور و تغییر پرچم به عهده سازمان بنادر و دریانوردی است و هیچ شناور خارجی حق ورود به آب های ایران را ندارد و این موضوع تخلف محسوب می شود.

معاون صید و بناد رماهیگیری شیلات ایران از مالکین و ناخدایان شناورهای صید فانوس ماهیان خواست تا با رعایت قاونین و مقرارت به ویژه در بخش محدوده صید مانع از حواشی شوند .

در ادامه مجری طرح توسعه پایدارصید فانوس ماهیان ایران با اشاره به صید هدف فانوس ماهیان  و  تناسب آن با سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی مالکین شناورهای صیادی گفت: خوشبختانه فانوس ماهیان به راحتی پاسخگوی سرمایه گذاری انجام شده برای صید آنها هستند و این شناورها می توانند با تمرکز بر روی این صید در آمد و سود لازم را کسب کنند.

سیدحسین  حسینی تأکید کرد: برداشت شناورهای صیادی فانوس ماهیان   در محدوده  فعالیت شناورهای سنتی نیست  و علت کاهش ذخایر ماهیان جنوب در آب های کم‌عمق،بیشتر به صید بی‌رویه برمی‌گردد.

وی با تایکد بر اینکه رونق صنعت صید فانوس ماهیان و بهره برداری از این ذخیره ارزشمند به خود صیادان فانوس ماهیان بستگی دارد گفت: از این پس با متخلفین صید در حوزه صید فانوس ماهیان با جدیدت بیشتری برخورد می گردد.

گفتنی است پیگیری و حضور نماینده کسنرسیوم شناورهای صیادی در کمیسیون تخلفات صیادی،اعمال مجازات های سختگیرانه برای متخلفین صیادی، پیگیری اجرای تعهدات مجریان، بررسی اجرای دریابست ،انتقال تکنولوژی نوین و دانش صیادی نوین با سرعت بیشتر و … از اهم مصوبات در این نشست  بود.