با تولید گلخانه ای بیش از 90 درصد در آب صرفه جویی می شود


مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار کرد: با کشاورزی گلخانه ای میتوان بدون تغییر در میزان بهره وری محصول و با مساحت زیر کشت کمتر، بیش از 90 درصد صرفه جویی در آب خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر از مشهد،محمد علایی در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دولت گفت: اکنون آب باید مسئله مهم تک تک افراد جامعه تلقی شود. کاهش بارندگی، تداوم 18 ساله خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، آلودگی آب و افزایش جمعیت بحران کم آبی را در این استان شدت بخشیده است.

وی به کارگروه سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی نیز اشاره و بیان کرد: در قالب این کارگروه وضعیت کنونی تولید و مصرف آب، چالشها و راهکارهای مدیریتی در 28 شهرستان استان تعریف شده که در چند هفته آینده این طرح بطور کامل مورد تصویب قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: خراسان رضوی با کسری 1.2 میلیارد مترمکعبی آبهای زیرزمینی در سالهای گذشته روبرو بود اما در پی اجرای ‘طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی’ اکنون کسری آب در این استان به 800 میلیون مترمکعب در سال کاهش یافته است.

وی به عملکرد مثبت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در اجرای طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی اشاره و بیان کرد: در قالب این طرح که همچنان ادامه دارد اقداماتی همانند انسداد چاههای غیرمجاز، تغییر پروانه های بهره برداری و تجهیز چاههای کشاورزی به کنتورهای هوشمند و نقش تشکلهای قانونی و کشاورزی در مدیریت آب دنبال شده است.

علایی با اشاره به حق آبه ایران در رودهای مرزی افزود: در آب‌های مرزی خطوط قرمز پررنگی داریم و نخستین خط قرمز ما رعایت پروتکل‌ها و معاهدات مرزی و حفظ حق آبه خود و کشورهای همسایه است. با ساخت سد دوستی حق آبی ایران و ترکمنستان برابر شد، همچنین از زمان احداث سد دوستی تاکنون 60 میلیون لیتر مکعب بیش از ترکمنستان از آب سد استفاده کردیم.