باید مشخص شود سهم درمانی کارگران به چه حسابی رفته است


خاتمی معتقد است روند واریز ۹/۲۷ سهم درمان کارگران به خزانه دولت به قانون تبدیل شده است و باید به حساب جداگانه‌ای واریز شود.

سید مرتضی خاتمی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه کمیسیون بهداشت با حضور رئیس مجلس ، وزیر بهداشت و سرپرست وزارت رفاه، به خبرنگار اجتماعی کتاب برتر گفت :  روند واریز ۹/۲۷ سهم درمان کارگران در حساب مجزا به قانون تبدیل شده است و باید اجرا شود و مشخص گردد این مبالغ چه مقدارش واریز شده  و  چه میزان عمل نشده است مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شدند نهایتا تا یک هفته همه موارد  را بررسی، پیگیری و به حساب مورد نظر که قانون مشخص کرده است واریز کنند.

نماینده شهرستانهای ماه‌نشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از نمایندگان کارگران می‌گویند که ابهاماتی در خصوص حقوق درمانی کارگران وجود دارد ادامه داد: در این خصوص دو روایت وجود دارد. قانون می گوید این مبالغ جدا شوند .

خاتمی در پایان گفت: طرح این موضوع بدان معنا است که حساب و کتاب این موضوع روشن باشد و سهم درمان، صرفا در بخش درمان هزینه شود. سرپرست وزارت رفاه  قرار است  که تا هفته آینده نتیجه بررسی‌ها را در قالب گزارش‌ به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه دهد.