بانک مرکزی به دنبال قوانین جدید در بانک‌ها است


بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که در حال بررسی بازخورد قوانین جدید در حوزه سرمایه و پول نقد بانک ها در قاره سبز است.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری کتاب برتر، به نقل از رویترز، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد:  در حال بررسی بازخورد قوانین جدید پیشنهاد شده است که به موجب آن بانک ها باید سرمایه و پول نقد خود را در گاوصندوق هایشان نگهداری کنند.

انتظار می رود که بانک ها به ارزیابی ریسک هایی که با آن مواجه می شوند، بپردازند و در یک رفتار آینده نگرانه همه ریسک های جدی تشخیص داده شده را در فضای امنیت ارتقاء یافته با سطح بالایی از سرمایه و نقدینگی کافی خود پوشش دهند.

قرار است قوانین جدید از سال آینده میلادی کلید زده شوند. همچنین تجربه نظارتی نشان می دهد که امکان دارد بانک ها نیازمند بهبود کیفیت سرمایه داخلی و فرآیند ارزیابی کفایت نقدینگی خود باشند.