بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز شلمچهعکاس:

علیرضا هنرجویانآخرین موج بازگشت زوار اباعبدالله الحسین(ع) از مرز شلمچه در حال انجام است. تردد در این مرز بین المللی روان و آسان است.
همچنین خدمات رسانی به زوار در شلمچه ادامه دارد.