بازدید معاون رئیس جمهوری از مراکز کارآفرینی حاشیه شهر مشهد


معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز یکشنبهدر ادامه سفر یک روزه خود به مشهد همراه با جمعی از مسئولان خراسان رضوی از دو مرکز کارآفرینی زنان در حاشیه این شهر دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر از مشهد، فرشته سلجوقی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده در این مورد به خبرنگاران گفت: این دو مرکز با رویکرد توانمندسازی و ایجاد کارآفرینی برای زنان آسیب پذیر به منظور مقابله با آسیبهای اجتماعی با توان ‌افزایی زنان ساکن در حاشیه شهر مشهد ایجاد شده اند.

فرشته سلجوقی اظهار داشت: در هر یک از این مراکز 15 نفر زن سرپرست خانوار و آسیب پذیر به صورت دائم حضور دارند که تعداد آنان متناسب با افزایش کارآموزان مقطعی تغییر می کند.

وی افزود: در این مراکز دوره های آموزشی تاب آوری اجتماعی و توان افزایی زنان که طرحی ملی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کل کشور است اجرا می شود.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: در کنار این دوره های آموزشی زنان در این مراکز نسبت به تولید پوشاک، مصنوعات چرمی، کیف و کمربند نیز اقدام می کنند که محصولات آنان بازار خوبی در داخل و خارج از کشور دارد.

وی شمار زنان شاغل در خراسان رضوی را 64 هزار و 589 نفر ذکر و بیان کرد: 60 درصد از نخبگان این استان زنان تشکیل می دهند. همچنین 33 درصد کارمندان دولت در خراسان رضوی زن هستند که 9 درصد آنان در پستهای مدیریتی فعالیت دارند.

وی افزود: هزار زن کارآفرین نیز در خراسان رضوی شناسایی شده اند که این تعداد نسبت به مردان پایداری بیشتری در کار دارند.

شرکت در نشست شورای فقهی حقوقی، حضور در آرمگاه فردوسی، بازدید از بند نسوان زندان مشهد و شرکت در ششمین نشست کشوری دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستریهای کشور از کتاب برترمه های سفر یک روزه ابتکار در مشهد هستند