ایران برای‌شان خانه برادر نیست


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

 

روایتی از پناهندگان افغانستانی در ایران منتشر شد

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۹

 

 

کتاب «درخانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران» درباره افغانستان ـ ایرانی‌ها است که جمعیتی نوظهور در جامعه ایران‌اند. واقعیت زندگی این نسل جوان از پیوند عمیق آنها با جامعه ایران حکایت می‌کند. ایران برای‌شان خانه برادر نیست. خانه خود آنهاست اگرچه قوانین امروز ایران آنا را کماکان افغانستانی می‌داند و تفاوتی میان آنها و پدران‌شان قائل نیست.

ایران برای‌شان خانه برادر نیست

 

به محقق خبرگزاری کتاب ایران (کتاب برتر) کتاب «درخانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران» نوشته آرش نصر اصفهانی منتشر شد.

این کتاب درباره افغانستان ـ ایرانی‌ها است که جمعیتی نوظهور در جامعه ایران‌اند. نسل جوانی که هر چند تبارش به افغانستان برمی‌گردد اما عموما در طول حیات خویش جایی را جز شهرها و روستاهای ایران ندیده‌اند. واقعیت زندگی این نسل جوان از پیوند عمیق آنها با جامعه ایران حکایت می‌کند. ایران برای‌شان خانه برادر نیست. خانه خود آنهاست اگرچه قوانین امروز ایران آنا را کماکان افغانستانی می‌داند و تفاوتی میان آنها و پدران‌شان قائل نیست.
 
 
کتاب حاضر، از چهار بخش اصلی تشکیل شده که هر بحش دو یا سه فصل را در دارد. بخش اول فصل نخست به کلیات مسئله مورد بررسی می پردازد و فصل دوم به برخی مفاهیم و نظریه‌های اصلی مرتبط با موضوع اختصاص دارد. در فصل دوم مفهوم ادغام اجتماعی و مفاهیم مشابه آن توضیح داده شده و سپس برخی نظریه‌های توضیح دهنده سیاست‌های کنترل مهاجرت در کشورها بیان خواهند شد.

بخش دوم کتاب که از سه فصل تشکیل شده به مرور سیاست‌های دولت در قابل مهاجران و پناهندگان افغانستانی در طی چهار دهه گذشته می‌پردازد. بر اساس مطالعات اسنادی انجام شده این بازه زمانی به سه دوره مشخص تقسیم شده و هر دوره بر اساس رویدادهای مهم تاریخی و سیاست و قوانین موحود در بستر تحولات کلی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران توضیح داده می‌شود. هر یک از این دوره‌ها، در یک فصل مجزا مورد برسی قرار می‌گیرد و تطور سیاست‌ها و قوانین مربوط به پناهندگان و مهاجران افغانستانی را وارسی و منطقی پس آن را در چارچوب مناسبات اجتماعی، اقتصادی  و سیاسی روشن می‌کند.
 
بخش سوم کتاب به تحربه زندگی مهاجران و پناهندگان افغانستانی می‌پردازد و در سه فصل مجزا تلاش می‌کند زندگی در ایران را از نگاه برخی از مهاجران افغانستانی توصیف کند. در این فصل نشان داده می‌شود که مهاجران و پناهندگان افغانستانی خود را در نظام اجتماعی در چه جایگاهی می‌بینند و محدودیت‌ها و موانع نظام قانونی چه شکلی از زندگی را برایشان رقم زده است.

در نهایت در بخش چهارم این کتاب از دو فصل، که فصل نهم به جمع بندی یافته‌ها و تحلیلی بر موانع ادغام اجتماعی مهاجران و پناهندگان افغانستانی می‌پردازد و فصل دهم به امکان‌های موجود برای خروج از وضعیت کنونی و بازنگری در سیاست‌ها و قوانین اختصاص دارد. این بخش نشان خواهد داد که منافع نیروهای اجتماعی اصلی در این میدان، امکان تغییر را دشوار ساخته و تغییر در این وضعیت مستلزم طرح مسئله در عرصه عمومی و فعال کردن یک نیروی اجتماعی برابری خواه و ضد تبعیض برای اصلاح قوانین و رویه‌های موجود است.
 
کتاب «درخانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران» نوشته آرش نصر اصفهانی با شمارگان هزار نسخه در 403 صفحه به بهای 20 هزار تومان از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.