اولین جلسه داوری با اعضای فدراسیون والیبال برگزار شد


سرپرست فدراسیون والیبال پس از مراسم معارفه در جلسه ای با روسای کمیته ها شرکت کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری کتاب برتر، افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال روز یکشنبه بعد از برگزاری مراسم معارفه در جلسه ای با اعضای کمیته های مختلف فدراسیون حاضر شد. در این جلسه معارفه اعضا و تشریح کتاب برترمه های جاری صورت گرفت تا سرپرست فدراسیون والیبال در جریان اتفاقات جاری قرار بگیرد.

پس از آن افشین داوری به تشریح دیدگاه های خود نسبت به اتفاقات جاری پرداخت و درباره اهمیت حفظ آرامش والیبال، پیگیری و انجام امور کلیدی فدراسیون با قدرت و جدیت، حفظ وجاهت زحمتکشان و تمامی خانواده والیبال، دوری از حواشی و نهایت تعامل کمیته ها تاکید کرد.

در پایان مقرر شد تا کمیته ها با در دست داشتن کتاب برترمه ها و پیشنهادات خود برای پیشبرد هرچه اهداف والیبال در جلساتی تخصصی با سرپرست جدید فدراسیون شرکت کنند.