انتخاب شهردار بر اساس رزومه و کتاب برترمه های ” نصیری” بوده است/ مهم ترین خواسته شورا اصلاح و ارتقا وضع موجود است


صمد امیری گفت:مادامی که مردم راضی باشند ،شورا با تمام توان و قدرت باشهردارمنتخب خواهندبود.

به گزارش خبرگزاری  کتاب برتر لرستان؛ امیری در گفت وگو باخبرنگار  کتاب برتر،اظهارکرد:بر اساس قانون انتخاب شهردار که یکی از وظایف مهم شوراها می باشد که می بایست با تحقیق و بررسی سوابق و توانمندی های گزینه های پیشنهادی فردی موثر و توانمند را برای سکانداری مدیریت شهری انتخاب کند

اوافزود: شورای اسلامی شهر الشتر هم فارغ از همه فراز و نشیب های که معتقدم بازگو نمودن آنها تکرار مکررات است با استناد بر رزومه تعهدات  و کتاب برترمه های پیشنهادی آقای مهندس حبیب نصیری وی را به عنوان شهردار الشتر معرفی کردند که پس از سیر مراحل قانونی  با حکم جناب آقای استاندار شاهد معارفه این عزیز بودیم

 رئیس شورای شهر الشتر تصریح کرد: انتخاب ما بر اساس کتاب برترمه و رزومه و وعده های حبیب نصیری بوده است وامیدواریم که وی به این کتاب برترمه ها در جهت رفع مشکلات شهری شهروندان و شهر  الشتر برای خروج از بحرانها موجود حرکت کنند و اعضای شورای شهرالشتر همواره با تمام قوت درکنار شهردار منتخب خواهیم بود

امیری گفت:   امروز ما منتظر عملیاتی شدن وعده ها و کتاب برترمه هستیم پرسنل و کارگران شهرداری الشتر هم انتظار کاروتلاش ازشهردار منتخب شده شورلی شهردارند که به مرور زمان نتیجه عینی تلاش شهردار را شاهد خواهیم بود و اگر تحولی در وضع موجود ایجاد نشود و وضع به همین روال یا بدتر شود ما عقد اخوتی  با هیچ کس  نبسته ایم.

رئیس شورای شهرالشترتصریح کرد: امروز مهم ترین خواسته شورا اصلاح و ارتقا وضع موجود است و خدمت به مردم وشهروندان فهیم سلسله و شهردار هرچه در جهت خدمت به مردم حرکت کند رابطه شورا در جهت حمایت ازوی بیشتر و نزدیکتر  و غیر از این دورتر و کمتر خواهد شد.

 امیری درپایان از زحمات مهندس جواد منظمی شهردار اسبق که در حد توانش کار وتلاش کرد ،تقدیر و تشکر به عمل آورد وبرای همه خدمتگزاران به نظام وانقلاب موفقیت وسربلندی ازخداوند منان آرزوکرد.

خبرنگار:سجادجوانمرد