امیدوارم حضور زنان هوادار فوتبال در استادیوم آزادی استمرار پیدا کند


ویژه کتاب برترمه جام جهانی خبرگزاری کتاب برتر؛

ویژه کتاب برترمه جام جهانی عنوان کتاب برترمه‌ای است که خبرگزاری کتاب برتر از ابتدای جام جهانی تا انتهای آن به صورت بسته‌های خبری، حاشیه‌ای و گزارشی چند دقیقه‌ای با حجم پایین برای مخاطبان خود تولید و منتشر می‌کند.