افزایش برخورد با تخلفات حادثه‌ساز


معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از افزایش برخورد با تخلفات حادثه‌ساز خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، سرهنگ دوم مسعود جبارزاده، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک این پلیس خبر داد: «در راستای کاهش تصادفات رانندگی شهر تهران، برخورد با تخلفات حادثه‌ساز به‌ویژه در بزرگراه‌ها در روز چهارشنبه مورخ 19 اردیبهشت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 70درصد افزایش یافته و بر این اساس توقیفات آن نیز رشد 4برابری داشته است.»

جبارزاده تأکید کرد: «از شهروندان محترم تقاضا می‌شود با آرامش و رعایت قوانین و مقررات اقدام به رانندگی نموده تا از وقوع حوادث ناگوار ترافیکی جلوگیری شود.»