افتتاح چند طرح کشاورزی و عمرانی با حضورمعاون اول رییس جمهوریعکاس:

ساره سلطانیه


طرح آبیاری تحت فشار اراضی روستای بادامک و شرکت کشت و صنعت وسردخانه برادران خرقانی در روستای ابراهیم آباد شهرستان شهریار ، با حضور معاون اول رییس جمهور ، استاندار تهران و وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد.همچنین در جریان این سفر از نمایشگاه محصولات و تولیدات روستایی بازدید به عمل آمد.