افتتاحیه نمایشگاه “ایپاس” | خبرگزاری کتاب برترعکاس:

فریبا نجاتی


هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی «ایپاس» با حضور حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در سالن شبستان مصلی امام خمینی(ره) افتتاح شد.