اعلام دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی


مدیرکل تأمین‌اجتماعی فارس از صدور دستور اداری به واحدهای اجرایی این سازمان برای اعمال دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه در سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر از فارس، عبدالکریم نباتی با اشاره به تصویب نامه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 97، گفت: براساس این تصویب‌نامه و همچنین سایر سطوح دستمزدی، واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور دستمزد مقطوع سال 97 را اعمال می‌کنند.

وی با بیان اینکه حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین‌اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل ‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)در سال 97 مبلغ 370هزار و423 ریال است، اظهار داشت: سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1396، معادل 10.4 درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 28.208 ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد:

مدیرکل تأمین‌اجتماعی فارس یاد آور شد : بر اساس تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ یک میلیون و 100 هزار ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعب تامین اجتماعی مربوطه اقدام نمایند.

نباتی افزود : حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای  بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال 1397 معادل 370 هزار و 423ریال خواهد بود و همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1396 از رقم روزانه‌ 309.977 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 10.4 درصد بعلاوه رقم ثابت 28.208 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.

وی همچنین از تعیین نرخ دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون تامین اجتماعی خبرداد و گفت: دستمزد مقطوع روزانه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری معادل 556.000 ریال، رانندگان مینی بوس و سواری معادل 445.000ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل 407.000‌ریال تعیین می‌گردد.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی فارس  درادامه با اشاره به مبنای دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت : بر اساس  این مصوبه ، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب3‌‌‌‌‌/1، 4‌‌‌‌‌/1، 5‌‌‌‌‌/1، 6‌‌/1و7‌‌/1برابر حداقل دستمزد (به ترتیب482.000، 519.000، 556.000، 593.000 و 630.000) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور محاسبه و وصول ‌می شود .

نباتی همچنین اظهار داشت: حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه در سال‌جاری براساس مصوبات شورای عالی تأمین‌اجتماعی 7برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل  2 ‌میلیون و 592هزار و 961ریال است .

وی در پایان سخنان خویش گفت: کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1‌‌‌‌‌/1‌‌‌‌‌/1397 به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال1397خواهد بود و همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال1397 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1397می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال1397 ترمیم می گردد.