اعطای تسهیلات کم بهره به طرح های گردشگری


رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هندیجان از اعطای تسهیلات کم بهره به طرح های گرذشگری در مناطق مرزی و روستاها خبرداد.

به گزارش خبرنگار کتاب برتر از هندیجان، ندیمی گفت: برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی آماده ی اعطای تسهیلات به طرح های گردشگری از جمله اقامتگاه بومگردی، سفره خانه سنتی، مهمانسرای سنتی، ایجاد مظیف و… و طرح های صنایع دستی از جمله فروشگاه صنایع دستی و کارگاه تولید صنایع دستی هستیم.

وی افزود: علاقمندان متقاضی در قالب شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی شرکت های خصوصی-تعاونی می توانند با ارائه طرح توجیهی و درخواست کتبی به این اداره مراجعه کنند.

ندیمی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات در سه نرخ بهره صورت می گیرد. برای روستاها و عشایر مرزی تسهیلات با  نرخ سود ۴ درصد، برای روستاها و عشایر غیرمرزی نرخ ۶ درصد و برای تٲمین سرمایه کارگاههای تولیدی در شهرکهای صنعتی روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر،  نرخ ۱۰ درصد محاسبه می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری هندیجان بیان کرد: مهلت پرداخت اقساط و دوره تنفس تسهیلات به تناسب طرح متقاضی تعیین می شود اما حداکثر دوره تنفس ۱سال وحداکثر زمان پرداخت اقساط ۶سال است.

وی تاکید کرد: هر متقاضی حقوقی و حقیقی تنها می تواند یک طرح ارائه کند و  به تناسب شرایط اقتصادی، جغرافیایی و دلایل کارشناسی دیگر، تعدادی ازطرح ها در اولویت اعطای وام قرار می گیرند.