استقبال گسترده مردم در آخرین جمعه نمایشگاه بین المللی کتاب_86