استفاده از چشم بند برای متهم قانونی نیست


یک حقوقدان گفت: مطابق قوانین به خصوص آیین دادرسی کیفری هر متهمی حقوقی دارد که باید رعایت شود.

«عبدالصمد خرم شاهی»، حقوقدان، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی کتاب برتر در خصوص “استفاده از چشم‌بند برای متهمان” پیش از بازجویی گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری از ماده 4 تا سایر آمده است که؛ بایستی حقوق متهم لحاظ شود. اگر انگیزه استفاده از چشم بند این بوده که متهم شناسایی نشود، این نقض غرضی است اما چرا درباره بازداشت اطلاع رسانی و هویت اعلام می شود.

او ادامه داد: مطابق  قوانین به خصوص آیین دادرسی کیفری هر متهمی حقوقی دارد که باید رعایت شود. اصل برائت بر این است که افراد بی‌گناه هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود؛ بنابراین از ابتدای دستگیری و احضار متهم یا جلب بایستی این حقوق رعایت شود حتی در زمانی که حکم  قطعی و نهایی داده شد، متهم حقوقی دارد که باید رعایت شود مگر در پاره ای از موارد.

او در پایان گفت: استفاده از چشم بند به لحاظ قانونی کار درستی نیست زیرا افراد هنوز بازجویی نشده‌اند و با توجه به اصل برائت برخورد با متهم باید در چارچوب قوائد باشد. ماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری بر این نکته تاکید کرده است.