اروپا حق ندارد برای اجرای کانال مالی جدید شرط بگذارد


سفیر ایران در لندن تاکید کرد: اروپا حق ندارد برای اجرای کانال مالی جدید شرط بگذارد. این اقدام در اجرای تعهدات آنها در برجام است که با تاخیر هم همراه است.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری کتاب برتر، «حمید بعیدی نژاد»، سفیر ایران در لندن، در صفحه توییتر خود نوشت: اروپا حق ندارد برای اجرای کانال مالی جدید شرط بگذارد. این اقدام در اجرای تعهدات آنها در برجام است که با تاخیر هم همراه است.

وی ادامه داد: البته در بیانیه مشترک EU۳ (انگلیس، آلمان و فرانسه) پیوستن ایران به ترتیبات FATF به عنوان شرط نیامده، بلکه به عنوان «انتظار» از ایران آمده، که آن هم به علت دخالت سیستم بانکی در پرداخت‌ها است.