ارائه شاخص های آموزشی مهدهای کودک توسط وزارت آموزش و پرورش


در جلسه مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی مقرر شد ارائه شاخص های آموزشی و پرورشی برعهده آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه کتاب برترمه مهدهای کودک به عهده بهزیستی باشد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، چهارمین جلسه تدوین آیین‌نامه مشترک سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش با حضور نمایندگان دو دستگاه  در کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل و مواردی از آیین نامه به تصویب رسید.

براساس قانون مصوب، صدور مجوز و ارائه کتاب برترمه مهدهای کودک بر عهده سازمان بهزیستی خواهد بود اما شاخص های آموزشی و پرورشی باید توسط وزارت آموزش و پرورش ارائه شود، همچنین بر اساس آیین نامه، تفکیک سنی و جنسیتی نیز در مهد کودک ها وجود ندارد.

شایان ذکر است، مهد کودک ها به عنوان یک نهاد مستقل با بیش از ۴۰ سال تجربه کاری و همچنین وجود نیروهای انسانی متخصص و فضاهای تجهیز شده خدمات مطلوبی را به کودکان زیر شش سال ارائه می دهد.