احداث پروژه خانه جوان در آینده نزدیک


شهرستان ورامین در آینده نسل نو برای اولین بار صاحب خانه جوان می شود.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر تهران ، نشست ابراهیم شیرکوند رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین به همراه مهندس محمدی فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ، پیرامون احداث پروژه خانه جوان در این شهرستان با دکتر محمدرضا یوسفی فرماندار و دکتر عباسعلی سعیدیان معاون سیاسی – انتظامی فرمانداری ، جهت واگذاری زمین فوق برگزار گردید تا در آینده نسل نو شهرستان ورامین برای اولین بار صاحب خانه جوان شود.