اجرای راهنماهای بالینی در سه فاز


مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، گفت: فاز اول اجرای راهنماهای بالینی، بررسی و تولید 530 محصول دانشی برای تدوین 320 خدمت بالینی و 1100 خدمت آزمایشگاهی است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر،  محمدحسین رحمتی در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور درخصوص اصلاحات کتاب برترمه کاهش پرداختی بیماران بستری و صعب العلاج، اظهار داشت: کتاب برترمه کاهش پرداختی بیماران بستری از مهمترین کتاب برترمه های طرح تحول نظام سلامت است که با هدف حفاظت مالی از بیماران بستری در سال 1393 اجرا شد و با توجه به محقق شدن اهداف کتاب برترمه، استقبال دولت و افزایش رضایتمندی مردم و مراکز درمانی ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: در سال 1396 با توجه به بررسی ها و ارزیابی های کارشناسی، اصلاحات درون کتاب برترمه ای با رعایت اصل عدم افزایش پرداختی مردم در بیمارستان ها انجام شد.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت تحقق اهداف کتاب برترمه شامل عدم ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان و ارائه تمام خدمات در بیمارستان به بیمار و نیز مدیریت و نظارت بر اجرای کتاب برترمه از طریق داده های صحیح، وجود هرگونه نقصان در ثبت اطلاعات در سامانه سپاس و سجاد و یا عدم صحت اطلاعات درج شده و نیز عدم پوشش خدمات مورد تعهد کتاب برترمه و نبود تطابق با دستورالعمل های ابلاغی، با بیمارستان برخورد و درصدی از کارانه کسر خواهد شد.

رحمتی گفت: تلاش معاونت درمان در افزایش حمایت مالی در خدمات گران قیمت و کاهش پرداختی برای بیماران صعب العلاج است. اگرچه نحوه پوشش این خدمات در حال حاضر نهایی شده، اما به دلیل اضافه شدن سه بیماری به بیماری های صعب العلاج و پیگیری این موارد، هنوز ابلاغی صورت نگرفته است. 

وی با بیان اینکه بحث تدوین راهنماهای بالینی نیز از موضوعات مهم در سطح معاونت درمان است که در سه فاز اجرا می شود، تصریح کرد: فاز اول، بررسی و تولید 530 محصول دانشی برای تدوین 320 خدمت بالینی و 1100 خدمت آزمایشگاهی است. 

رحمتی ادامه داد: فاز دوم اجرای راهنماهای بالینی در دانشگاه ها و فاز سوم مربوط به خرید خدمت بیمه ها براساس این راهنماهای بالینی است که در این زمینه همزمان با بیمه ها جلساتی برگزار شده و نحوه خرید خدمت با آنها بررسی شده است که در مجموع همه دانشگاه ها و بیمه ها مکلف به اجرای راهنماهای بالینی هستند.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، تاکید کرد: درخصوص نظارت، دانشگاه ها مکلف هستند تمام بیمارستان های تابعه را از طریق چک لیست داخلی، به صورت حضوری و نیز با شیوه مکانیزه پایش کنند.