آیین گشایش دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان قم