آمایش سرزمینی، محیط زیست را برای آیندگان حفظ می کند


اجرای مطالعات انجام شده در سند آمایش سرزمین در دستور کار مسئولان و دولتمردان زنجانی قرار می گیرد تا منابع و محیط زیست را برای آیندگان حفظ کند

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر از استان زنجان؛  یکی از رویدادهای مهم زنجان در سال 96، نهایی شدن سند آمایش سرزمین بود، سندی که در آن مسیر توسعه استان بدون ایجاد آسیب های زیست محیطی و با لحاظ ظرفیت های موجود و پیش بینی شده، طراحی شده است.

همین موضوع هم موجب شد تا در نخستین نشست شورای اداری استان زنجان، استاندار با جدیت اعلام کند که مطالعات آمایش سرزمینی این استان تدوین و نهایی شده است.

اسدالله درویش امیری تاکید کرد: تمامی فعالیتهای توسعه ای استان باید مبتنی بر این سند و حول محور کتاب برترمه ششم توسعه تدوین و اجرایی شود.

وی این نکته را هم متذکر شد که بی توجه به این اسناد موجب هدر رفت سرمایه ها و تحمیل هزینه های سنگین به کشور می شود، از همین رو مدیران باید به نظام کتاب برترمه ریزی کشور تمکین کنند.

این موضوع هدر رفتن منابع و سرمایه ها مساله ای بود که پیش از این مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان در مورد آن صحبت کرده و گفته بود: لازمه جلوگیری از ایجاد مخاطرات زیست محیطی با هر نوع رشد و توسعه ای، کتاب برترمه ریزی برای توسعه پایدار است.

سید رضا موسوی در جلسه تصویب همین سند هم اعلام کرد که مسیر توسعه پایدار فقط با حفظ ارزش های زیست محیطی ایجاد می شود و به مقصد می رسد.

توسعه پایدار نکته ای بود که رئیس سازمان مدیریت و کتاب برترمه ریزی به عنوان نهاد مسئول تدوین سند آمایش سرزمین استان زنجان هم به آن اشاره کرد و گفت: سند آمایش سرزمین مسیر حرکت هر استان در راه دستیابی به توسعه را مشخص می کند.

شهرام طهماسبی به سخنان خود این جمله را هم افزود که سند آمایش پایه و اساس تمام اقدامات توسعه ای استان و مبنای همه کتاب برترمه ریزی ها به شمار می آید.

وی ریشه تمام مشکلات کنونی مدیریت و زیست محیطی را بی توجهی نبود سند آمایش سرزمین هر منطقه اعلام کرد و یادآورشد: در صورتی که این روند اصلاح نشود، نسل های آینده هم تحت تاثیر این اشتباه ها قرار خواهند گرفت. در صورتی که این روند اصلاح نشود، نسل های آینده هم تحت تاثیر این اشتباه ها قرار خواهند گرفت.

طهماسبی اظهار کرد: اجرای سند آمایش سرزمین به تنهایی تضمین کننده حفاظت از منابع برای آینده نیست و لازمه اجرای درست آن پایبندی تمام مدیران و استقرار نظام مدیریت علمی است.

وی افزود: سند آمایش سرزمین فقط مسیر را تعیین می کند و اجرای درست آن منوط به تعیین جزئیات و حرکت منسجم تمام دستگاه هاست.

استاندار زنجان هم در ادامه علت دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای پیشرفته را بهره گیری از همین سند آمایش سرزمین اعلام کرد و راه نجات منابع و حفاظت از آن برای آیندگان را بهره گیری از چنین سندی برشمرد.

وی گفت: بارها تاکید کرده ام که تمام کتاب برترمه های توسعه ای به ترتیب باید پیوست زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند تا بر اثر اجرای آنها خللی به آینده این منطقه وارد نشود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان هم از آن دسته مدیرانی بود که اعلام کرد در نقشه راه سرمایه گذاری این استان که یکی از اسناد توسعه ای زنجان به شمار می آید، پیش بینی های زیست محیطی لازم مد نظر قرار گرفته و بر اساس معیارهای توسعه پایدار تدوین شده است.

ابوالفضل عباسچیان با بیان اینکه، نقشه راه سرمایه گذاری زنجان ارزش زیست محیطی مناطق را لحاظ کرده است، گفت: نقشه راه سرمایه گذاری فرصتی برای حفاظت از زمین های مناسب کشاورزی و مناطق واجد ارزش های زیست محیطی است.

با این روند به نظر می رسد، از سال جاری می توان شاهد حرکت جدی مسئولان استان زنجان در مسیر تعیین شده در سند آمایش سرزمین استان بود، مسیری که می تواند به حفظ منابع و محیط زیست برای آیندگان کمک کند.