آثار راه‌يافته به مرحله دوم داوری جشنواره نقد كتاب در گروه دين


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

آثار راه‌يافته به مرحله دوم داوری جشنواره نقد كتاب در گروه دين

 

به محقق خبرگزاری کتاب ایران(کتاب برتر)، به نقل از روابط عمومی موسسه خانه كتاب، در شاخه «قرآن و حديث» از ميان ۸۲ مقاله ارزيابی شده در مرحله نخست داوری مقالات زیر به مرحله دوم راه یافتند.
 
«بررسی اصالت اخبار غيرمسند كتاب دلائل الامامه» محی‌الدين سلطانی‌فر، شيعه‌پژوهی، ش۱۲، پاييز ۱۳۹۶
«بررسی كتاب اصول و قواعد تفسير: روش‌شناسی تفسير من وحی القرآن» وحيد باغبانی، نقد قرآن و حديث، ش۱۱، پاييز۱۳۹۶
«تبارشناسی كتاب مصباح‌الشريعه» پرويز رستگار، محسن قاسم‌پور، كاوس روحی برندق و…، مطالعات عرفانی، ش۲۵، بهار و تابستان ۱۳۹۶
«تفسيرالقرآن ابن ماهيار (ره)؛ اصالت، مصادر و محتوا» علی راد و فاطمه غلامشاهيان، رهيافت‌هايی در علوم قرآن و حديث، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶
«توحيد مفضل بن عمر جعفی در ترازوی نقد» هادی نصيری و محمدعلی صالحی، كتاب قيم، ش۱۶، بهار و تابستان۱۳۹۶
«روايات عاشورايی أنساب الاشراف بلاذری در ميزان نقد و بررسی» محسن رفعت و محمد كاظم رحمان ستايش، حديث‌پژوهی، ش۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۶
«روايات عاشورايی كامل‌الزيارات در بوته نقد، محسن رفعت، محمد كاظم رحمان ستايش و مريم السادات حجازی، شيعه‌پژوهی، ش۱۲، پاييز ۱۳۹۶
«روايات عاشورايی مقتل شيخ صدوق در ميزان نقد» محسن رفعت، شيعه‌پژوهی، ش۱۰، بهار ۱۳۹۶
«كاركرد فهرست‌های شيخ طوسی و نجاشی در تكميل روش سزگين در بازيابی منابع آثار كهن روايی (مطالعی موردی: كتاب الزهد حسين بن سعيد اهوازی)» نصرت نيل‌ساز و ابوالفضل رجائی‌فرد، مطالعات فهم حديث، ش۱، پاييز و زمستان ۱۳۹۶
«نقد قرائت سريانی- آرامی لوكزنبرگ» از آيه ۲۴ سوره مريم، محمدعلی همتی و محمدكاظم شاكر، تحقيقات علوم قرآن و حديث، ش۱، بهار ۱۳۹۶
«نقد كتاب آفرينش در قرآن: بررسی هرمنوتيكی تفاسير قديم و جديد» حوريه شجاعی باغينی، پژوهشنامه انتقادی متون، ش۵، آذر و دی ۱۳۹۶
«نقد و بررسی تصحيح ترجمه الخواص» زواره‌ای، رضا فرشچيان، آينه ميراث، ش۶۱،  پاييز و زمستان ۱۳۹۶
«نقد واژگانی ترجمه موسوی گرمارودی از قرآن كريم (با تكيه بر سطح معنايی- لغوی گارسس)، محمدرحيمی خويگانی، مطالعات ترجمه قرآن و حديث، ش ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۶
«نگاهی ديگر به جامع احاديث الشيعه، جمال فرزندوحی، مطالعات قرآن و حديث سفينه، ش ۵۶، پاييز ۱۳۹۶
«نهجِ فقيهی: ترجمه‌ای وزين از متنی متين (قلم‌اندازی به شادمانگیِ بازچاپ ترجمه‌ای كرامند از نهج‌البلاغة شريف)» جويا جهانبخش، آينه پژوهش، ش۱۶۳، فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۶
«واكاوی نقّادانۀ روش مادلونگ در فهم محقق‌ها پيرامون جانشينی پيامبر (ص) بر مبنای كتاب جانشينی محمّد، مطالعه‌ای در مورد خلافت نخستين» مهيار خانی مقدم، امامت‌پژوهی، ش۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶
 
شاخه فقه و حقوق

همچنین در شاخه فقه و حقوق از ميان ۱۸ مقاله ارزيابی شده در مرحله نخست داوری، مقاله‌های زیر به مرحله دوم راه پیدا کردند.
«تأملی بر كتاب حقوق خانواده تطبيقی» عبدالحسين محمودی، نقد كتاب فقه و حقوق، ش ۹و۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶
«دين حداقلی: نقدی بر كتاب جايگاه تشريع، شورا و بيعت در فقه و حقوق اسلامی» عابدين مؤمنی، نقد كتاب فقه و حقوق، ش ۹و۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶
«كتاب كاربرد قواعد فقه قضايی در حقوق خانواده در بوته نقد، مريم‌السادات محقق داماد و رقيه علوی خادم، نقد كتاب فقه و حقوق، ش ۹و۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶
 
آئين اختتاميه پانزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب با معرفی آثار برگزيده و شايسته تقدیر، بهمن‌ماه  سال جاری برگزار خواهد شد.